Scroll Top

WWFT

De wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme  (wwft) legt (administratieve) verplichtingen op voor de ondernemers die onder de wet vallen. De ondernemingen moeten actief inspanningen verrichten om te voorkomen dat hun dienstverlening gebruikt wordt om terrorisme te financieren, of geld wit te wassen. De wwft wordt met enige regelmaat uitgebreid. Daarbij wordt de groep van dienstverleners die onder de WWFT vallen uitgebreid, maar soms ook de verplichtingen.

van Doleweerd LAW adviseert ondernemers over de juiste implementatie en toepassing van de wwft. Daarnaast procederen we in een voorkomend geval over deze wetgeving. Daarvan kan sprake zijn wanneer u of uw onderneming verdacht wordt van het overtreden van de voorschriften van de wwft.

Europees recht

Het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme is geen exclusief nationaalrechtelijke taak: zonder internationale samenwerking zou de aanpak veel minder effectief zijn. Om die reden spelen Europese normen (zoals de vijfde Witwasrichtlijn) of andere internationale normen (zoals de guidelines van de FATF) een rol in de juiste uitvoering van de wwft. Dat maakt de juiste toepassing van de wet echter niet altijd gemakkelijker.

Wijzigende regelgeving

Daar komt bij dat de regelgeving in vrij regelmatig wijzigt. Eén van de redenen waarom de regelgeving ter voorkoming van witwassen en het financiering van terrorisme zich snel aanpast heeft te maken met de omstandigheid dat ook constructies die gebruikt worden om geld wit te wassen of aan te wenden om terrorisme te financieren, eveneens snel wijzigen.

Goede uitvoering niet complex

Ondanks dit alles hoeft een goede uitvoering van de wwft niet complex te zijn. Het is echter wel belangrijk om goed te weten wat er moet gebeuren en daarop bijvoorbeeld goed (kantoor)beleid – ook wel AML-beleid genoemd – op te stellen. Wanneer dit beleid vervolgens daadwerkelijk en consequent wordt uitgevoerd, dan wordt al snel voldaan aan de verplichtingen uit de wwft. De kunst is het juist bepalen van de verplichtingen die bestaan en die om te zetten in praktische, uitvoerbare en effectieve maatregelen. Daarbij kunnen wij u helpen.

Actueel nieuws

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!