Scroll Top
project
ontwikkeling/
vindingrijke juridische oplossingen
Projectontwikkeling begint vrijwel altijd met een idee: een idee voor een bestaand stuk grond, vastgoed of juist een idee om in de markt te zetten. van Doleweerd LAW helpt in een aantal stappen om van uw idee een succesvolle realisatie te maken.

Van Doleweerd LAW werkt vanaf het eerste idee samen met ontwikkelaars, om tot realisering van uw plan te komen.

Idee-en komen niet tot realisatie omdat sprake is van praktische, economische, financiële of juridische uitdagingen. Een idee past dan niet in de bestaande regelgeving: het ideale stuk grond mag niet worden bebouwd, of juist niet voor die functie worden. Met de juiste kennis kan hiervoor in een vroeg stadium een oplossing worden gevonden, waardoor uw idee wel kan worden gerealiseerd.

Goede afspraken met betrokken partijen, zoals partners, de overheid of omwonenden zijn essentieel. Soms lukt het niet om tot de goede afspraken te komen, of lukt het niet deze op een betrouwbare wijze vast te leggen. Dit kan vertraging van de realisatie of zelfs afstel tot gevolg hebben. Van Doleweerd LAW kan u bijstaan met het totstandkomen en opstellen van deze essentiele afspraken.

Tot slot moet het idee worden vermarkt – verkoop of verhuur. Ook hierbij is het vastleggen van de juiste afspraken essentieel.

Van Doleweerd LAW kan u bijstaan in al deze fasen. Met specialistische (juridische) kennis, ervaring en gewoon praktisch advies kan uw idee werkelijkheid worden.

duurzaam vastgoed
Duurzaam vastgoed of de verduurzaming van bestaand vastgoed neemt een steeds grotere rol in. Naast bouwkundige en financiele uitdagingen, vormt ook regelgeving een uitdaging. van Doleweerd LAW kan u door dit ingewikkelde veld van regels loodsen.
commercieel huurrecht
van Doleweerd LAW adviseert én procedeert voor eigenaren en gebruikers van commercieel vastgoed.
bouwen en bestemmen
bouwen & bestemmen gaan vaak hand in hand. van Doleweerd LAW kent de praktijk en de regels en kan u helpen om uw project zo snel mogelijk te realiseren.
projectontwikkeling,
daar heb ik toch geen advocaat voor nodig?

Aandacht voor een juridisch traject is noodzakelijk bij projectontwikkeling. Vaak schaakt u op meerdere borden tegelijkertijd: u maakt afspraken met de verkopers, met de gemeente, met omwonenden en met de kopers of huurders. Daarnaast is er een wettelijk kader van bestemmingsplannen, bouwvoorschriften of belastingregelgeving. van Doleweerd LAW kent het wettelijk kader en weet welke afspraken nuttig, noodzakelijk of juist onverstandig zijn. Zo kan u de meest optimale ontwikkeling neerzetten: precies zoals u voor ogen heeft.

JJ
mr. J.J.D. (Joost-Joris) van Doleweerd
advocaat
Meer weten over wat Van Doleweerd LAW kan betekenen? Of heeft u een concrete vraag over projectontwikkeling?
Neem dan contact op.

Stel hieronder uw vraag!

Deel geen vertrouwelijke informatie in onderstaand contactformulier. Als u vertrouwelijke informatie wenst te delen, neemt u dan eerst contact op.

    Welke vraag wilt u stellen?