Scroll Top

Tarieven

van Doleweerd LAW geeft altijd vooraf duidelijkheid over de kosten. Er wordt dus nooit achteraf een rekening verstuurd, waarbij u verrast kan worden door de hoogte daarvan. Om die reden behandelt van Doleweerd LAW de meeste zaken ook op basis van een vaste prijs: vooraf bespreken – zo nodig per fase – welk bedrag voor welke werkzaamheden gerekend wordt. Zo heeft u altijd vooraf duidelijkheid over de kosten.

De vaste prijs is altijd per zaak afhankelijk: de inhoud van de zaak, de complexiteit of de snelheid waar iets mee opgelost moet worden zijn factoren die van belang zijn. Daarom maken wij graag een prijsopgave voor uw zaak, waarbij we rekening kunnen houden met uw specifieke wensen. Dit betekent dat we alleen een prijsopgave kunnen maken na een eerste inschatting van de specifieke omstandigheden van uw zaak.

Neem contact op met ons, zodat wij u kunnen informeren over de kosten in uw zaak.

Om uw enig houvast te bieden bij de tarieven die van Doleweerd LAW rekent, volgen hier enige voorbeelden. Uiteraard kan uw zaak afwijken, maar dat vertellen we u vooraf.

Een eerste inschatting van uw zaak doen wij direct en zonder kosten: neem direct contact op.

Een uitgebreidere beoordeling van uw positie is soms nodig. Deze bieden wij aan voor een vaste prijs. Vaak is dit een bedrag tussen de € 750,- en € 1.500,-

Neem contact op voor een voorstel op maat.

De bijstand in een bezwaarprocedure bestaat uit het indienen van een bezwaarschrift en/of de aanvulling van de gronden van het bezwaar. Tevens wordt bijstand verleend tijdens de hoorzitting, die in sommige gevallen telefonisch kan plaatsvinden. Voor een ‘eenvoudige’ procedure zijn de kosten vanaf € 1.500,-. Deze kunnen oplopen in meer ingewikkelde zaken meer dan € 3.500,-

Neem contact op voor een offerte op maat voor uw zaak.

De tarieven voor een beroepszaak bij de rechtbank zijn vaak vergelijkbaar met die in de bezwaarprocedure. Kijk daar voor een indicatie. Wel dient u in het geval van een procedure in beroep rekening houden met griffierechten.

Neem contact op voor een offerte op maat voor uw zaak.

De tarieven voor een hoger beroepszaak bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het Bedrijfsleven zijn vaak vergelijkbaar met die in de bezwaarprocedure. Kijk daar voor een indicatie.

Ook bij deze procedures dient u rekening te houden met griffierechten.

Neem contact op voor een offerte op maat voor uw zaak.

In spoedeisende zaken kan soms de beslissing in bezwaar of in beroep niet worden afgewacht. Dan is het nodig om naast het bezwaar of beroep een spoedprocedure bij de rechtbank op te starten. Deze procedure moet altijd naast een procedure in bezwaar of (hoger) beroep gevoerd worden.

De kosten voor deze procedure bedragen gemiddeld can circa € 1.500,- tot meer dan € 3.000,-.

Neem contact op voor een maatwerk voorstel in uw zaak.

Huurzaken vinden altijd plaats bij de kantonrechter. Sommige andere zaken, zoals bijvoorbeeld vorderingen onder de EUR 25.000,00, worden behandeld bij de kantonrechter. De kosten van een dergelijke procedure hangen samen met de aard, complexiteit en omvang van de zaak. Het is daarom niet mogelijk om een zinnige inschatting van de kosten te maken zonder die aspecten te kennen.

U kunt beter contact opnemen voor een opgave in uw zaak.

De kosten voor een civiele procedure bij de rechtbank, hangen samen met de aard en omvang van de zaak. Het is daarom erg lastig om hiervan een schatting te geven. Het beste kunt u contact opnemen voor een voorstel op maat in uw zaak.

De kosten voor een kortgedingprocedure zijn afhankelijk van aard, omvang en complexiteit van de zaak. Daarnaast kan het verschil maken of u gedaagde bent in een kort geding, of eiser. Om die reden is een inschatting van de kosten zonder inschatting van de zaak zinloos. U kunt het beste contact opnemen voor een voorstel op maat in uw zaak.

De kosten voor een civiele procedure in hoger beroep bij het Gerechtshof, hangen samen met de aard en omvang van de zaak. Het is daarom erg lastig om hiervan een schatting te geven. Het beste kunt u contact opnemen voor een voorstel op maat in uw zaak.

Niet inbegrepen

Kosten voor verschotten, zoals bijvoorbeeld griffierechten of kosten voor deurwaarders, deskundigen etc., zijn niet inbegrepen. Wel zal van Doleweerd LAW u zo ver mogelijk van te voren op de hoogte stellen van dergelijke kosten.

Rechtsbijstandsverzekeraar

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunnen de kosten die u maakt voor uw advocaat betaald worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Jarenlang hebben de verzekeraars aan hun verzekerden voorgehouden dat dit slechts kan in hoogst uitzonderlijke gevallen en dat uw verzekering enkel recht geeft op bijstand van de juridische afdeling van de verzekeraar. Dit is echter onjuist.

Op grond van het Europees recht heeft u recht om uw eigen advocaat te kiezen en in alle gevallen de kosten van die advocaat vergoed te krijgen. In november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie hier in een Nederlandse zaak over geoordeeld.

In Nederland proberen rechtsbijstandverzekeraars de bijstand van externe advocaat te ontmoedigen: zij vertellen u dat zij u ook kunnen bijstaan, en vaak wordt een eigen bijdrage verlangd. U heeft echter het recht om zich bij te laten staan door een advocaat van uw keuze. In veel gevallen loont dat ook.