Scroll Top
duurzaam/
vastgoed
vindingrijke juridische oplossingen
Ook binnen vastgoed speelt duurzaamheid een steeds grotere en belangrijkere rol. Zowel vanwege de opstelling van de overheid als de wensen vanuit de markt. Duurzaam vastgoed brengt zijn eigen uitdagingen met zich: technisch, financieel, maar ook juridisch. 

Juridische uitdagingen

Voor een advocaat die gespecialiseerd is in vastgoed, zijn de diverse juridische aspecten die met bouwen en exploiteren van vastgoed bekend terrein. Het traject met de overheid, de overeenkomsten met de aannemer en de afspraken die met de uiteindelijk gebruiker gemaakt worden, komen immers in ieder traject voor. Het bouwen van duurzaam vastgoed of het verduurzamen van bestaand vastgoed brengt eigen uitdagingen met zich. Die uitdagingen komen voor in de hele keten. Zo kan het traject met de overheid anders lopen, omdat duurzaamheidseisen gesteld worden bij de vergunningverlening. Hoe verwoord je duurzaamheidseisen in een overeenkomst met je aannemer? En hoe zorg je dat je in de afspraken met de uiteindelijk huurder, recht gedaan wordt aan het beoogd duurzaam gebruik van het gebouw?
Op die vragen vindt Van Doleweerd LAW graag antwoord. Om zo gezamenlijk de duurzaamheidseisen – of die nu uit de markt komen of vanuit de overheid – tot werkbare afspraken te maken.

Van Doleweerd LAW biedt graag begeleiding aan vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars om duurzaam vastgoed te verwezenlijken: door u te informeren over de regelgeving en de (on)mogelijkheden die daarmee gepaard gaan, en u te adviseren hoe uw doelstellingen goed vast te leggen.

duurzaamheidsdoelstellingen in een huurovereenkomst

Een veelgebruikt model voor commerciële huurovereenkomsten, het ROZ-model bevat reeds een algemene bepaling omtrent duurzaamheid: verhuurder en huurder zullen elkaar ondersteunen in het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Maar wat als u verdergaande afspraken wil opnemen? Dat kan om iets eenvoudigs gaan als een voorschrift opnemen dat de huurder enkel LED-verlichting gebruikt, of een verplichting om enkel groene stroom te betrekken. Maar mogen die voorschriften ook verder gaan? Kunt u verplichten dat het wagenpark van uw huurder voor minimaal 65% electrisch is?

Van Doleweerd LAW adviseert u over de inhoud van de afspraken, en kan deze voor u op een heldere wijze vastleggen.

JJ
mr. J.J.D. (Joost-Joris) van Doleweerd
advocaat
Meer weten over wat Van Doleweerd LAW kan betekenen? Of heeft u een concrete vraag over duurzaam vastgoed?
Neem dan contact op.

Stel hieronder uw vraag!

Deel geen vertrouwelijke informatie in onderstaand contactformulier. Als u vertrouwelijke informatie wenst te delen, neemt u dan eerst contact op.

    Welke vraag wilt u stellen?