Cliëntinformatie

Voordat u van Doleweerd LAW een opdracht geeft om betaalde werkzaamheden uit te voeren, kunt u altijd om een eerste inschatting vragen. Daaraan zitten vaak geen kosten aan verbonden. U kunt hiervoor contact opnemen, bijvoorbeeld per e-mail (info@vandoleweerd.law) of per telefoon (033 76 76 333). Zie hiervoor ook de contactpagina.

Voordat van Doleweerd LAW tot een inschatting of opdracht over kan gaat, moet in sommige gevallen eerst onderzoek worden verricht, bijvoorbeeld of geen sprake is van een belangenconflict.

Verder stelt van Doleweerd LAW de identiteit van de opdrachtgever vast onder meer door middel van een kopie van het identiteitsbewijs en/of een uittreksel uit het handelsregister. Wanneer een dergelijke vaststelling van de identiteit niet kan plaatsvinden, kan dienstverlening worden geweigerd.

kosten werkzaamheden

Voordat van Doleweerd LAW tot betaalde werkzaamheden overgaat, maken wij eerst afspraken met u over de kosten voor en omvang van de werkzaamheden. De gemaakte afspraken worden vastgelegd. Dit kan per email, een brief of een andere wijze van vastlegging. De cliënt dient akkoord te geven op de werkzaamheden. Daarop zal van Doleweerd LAW een factuur sturen voor de afgesproken werkzaamheden. Na betaling vangt van Doleweerd LAW aan met de afgesproken werkzaamheden.

tarieven

van Doleweerd LAW is helder over de tarieven die in rekening gebracht worden. van Doleweerd LAW biedt u de mogelijkheid om op basis van vaste prijzen, succes-fees, caps of uurtarief te werken.

van Doleweerd LAW maakt altijd vooraf afspraken over de tarieven die gehanteerd worden. Zonder een dergelijke afspraak, bent u dus nergens toe verplicht. van Doleweerd LAW werkt graag met vaste prijsafspraken. Zo bestaat vooraf duidelijkheid over de hoogte van de kosten en weet u van te voren waar u aan toe bent.

De hoogte van de (vaste) prijs is afhankelijk van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld de omvang van de zaak, het belang, de gewenste snelheid etc. Omdat (vrijwel) geen één zaak hetzelfde is, zijn de kosten in geen één zaak hetzelfde. Om die reden doet van Doleweerd LAW na een eerste inschatting een concreet voorstel voor (een deel van) de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie bij tarieven.

algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden die worden verricht door Van Doleweerd LAW zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden bevatten onder meer een beperking van de aansprakelijkheid.

download de algemene voorwaarden

privacy

van Doleweerd LAW kan uw persoonsgegevens verwerken bij gebruik van de website en/of dienstverlening. Ook kunnen cookies worden geplaatst en uitgelezen. Meer informatie daarover vindt u in ons privacybeleid.

In het kort: van Doleweerd LAW is gewend om met (zeer) vertrouwelijke informatie om te gaan. Uw persoonsgegevens zijn zeer vertrouwelijk en van Doleweerd LAW gaat er dan ook zeer zorgvuldig mee om.

download de privacyverklaring

klachtenregeling

van Doleweerd LAW heeft een klachtenregeling.

download de klachtenregeling

kantoorinformatie

van Doleweerd LAW is als advocatenkantoor ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Op dit moment is één advocaat aan dit kantoor verbonden, mr. J.J.D. van Doleweerd. De aan dit kantoor verbonden advocaat is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

van Doleweerd LAW is een handelsnaam van 3 Advocaten B.V. te Amersfoort, ingeschreven onder KvK nummer 32142338. Het BTW-nummer van van Doleweerd LAW is NL 8200.95.047.B01.

van Doleweerd LAW is gevestigd aan de Stadsring 103, 3811 HP Amersfoort. Wij zijn bereikbaar per post op dit adres, per e-mail op info@vandoleweerd.law U kunt  versleuteld mailen. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 033 76 76 333.

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!