Scroll Top
cliënt/
informatie
vindingrijke juridische oplossingen

Cliënt informatie

Voordat u van Doleweerd LAW een opdracht geeft om betaalde werkzaamheden uit te voeren, kunt u altijd om een eerste inschatting vragen. Daaraan zitten vaak geen kosten verbonden. U kunt hiervoor contact opnemen, bijvoorbeeld per e-mail (info@vandoleweerd.law) of per telefoon (033 76 76 333). Zie hiervoor ook de contactpagina.

Voordat van Doleweerd LAW tot een inschatting of opdracht kan overgaan, moet eerst onderzoek worden verricht, bijvoorbeeld of geen sprake is van een belangenconflict.

Verder stelt van Doleweerd LAW de identiteit van de opdrachtgever vast onder meer door middel van een kopie van het identiteitsbewijs en/of een uittreksel uit het handelsregister. Wanneer een dergelijke vaststelling van de identiteit niet kan plaatsvinden, kan dienstverlening worden geweigerd.

kosten werkzaamheden

Voordat van Doleweerd LAW tot betaalde werkzaamheden overgaat, worden eerst afspraken met u gemaakt over de kosten voor en de omvang van de werkzaamheden. De gemaakte afspraken worden vastgelegd. Dit kan per email, brief of een andere wijze van vastlegging. De cliënt dient akkoord te gaan met de gemaakte afspraken. Daarin kan worden overeengekomen dat een voorschot dient te zijn voldaan, voordat de werkzaamheden worden aangevangen.

tarieven

van Doleweerd LAW is helder over de tarieven die in rekening worden gebracht. van Doleweerd LAW biedt u in voorkomende gevallen de mogelijkheid om op basis van een vaste prijs, een succes-fee, een capped fee of uurtarief te werken.

van Doleweerd LAW maakt altijd vooraf afspraken over de tarieven die worden gehanteerd. Zonder een dergelijke afspraak, bent u nergens toe verplicht. van Doleweerd LAW werkt graag met afspraken waarbij vooraf duidelijkheid bestaat over de hoogte van de kosten, zodat u van te voren weet waar u aan toe bent.

De hoogte van de (vaste) prijs is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de omvang van de zaak, het belang en de gewenste snelheid. Omdat (vrijwel) geen één zaak hetzelfde is, zijn de kosten in ook geen één zaak hetzelfde. Om die reden doet van Doleweerd LAW na een eerste inschatting een concreet voorstel voor (een deel van) de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie bij tarieven.

algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden die worden verricht door van Doleweerd LAW zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden bevatten onder meer een beperking van de aansprakelijkheid.

download de algemene voorwaarden

privacy

van Doleweerd LAW kan uw persoonsgegevens verwerken bij gebruik van de website en/of dienstverlening. Ook kunnen cookies worden geplaatstt en uitgelezen. Meer informatie hierover staat in de privacyverklaring.

In het kort: van Doleweerd LAW is gewend om met (zeer) vertrouwelijke informatie om te gaan. Uw persoonsgegevens zijn zeer vertrouwelijk en daarmee zal uiterst zorgvuldig worden omgegaan.

download de privacyverklaring

klachtenregeling

van Doleweerd LAW heeft een klachtenregeling.

download de klachtenregeling

kantoorinformatie

van Doleweerd LAW is als advocatenkantoor ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Op dit moment is één advocaat aan dit kantoor verbonden, mr. J.J.D. van Doleweerd. De aan dit kantoor verbonden advocaat is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

van Doleweerd LAW is een handelsnaam van 3 Advocaten B.V. te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32142338. Het BTW-nummer van van Doleweerd LAW is NL 8200.95.047.B01.

van Doleweerd LAW is gevestigd aan de Stadsring 103, 3811 HP Amersfoort. Dit is ook het postadres. Het algemene emailadres is info@vandoleweerd.law. U kunt versleuteld mailen. Het algemene telefoonnummer is 033 76 76 333.

Meer weten over wat Van Doleweerd LAW kan betekenen? Of heeft u een concrete vraag ?
Neem dan contact op.

Stel hieronder uw vraag!

Deel geen vertrouwelijke informatie in onderstaand contactformulier. Als u vertrouwelijke informatie wenst te delen, neemt u dan eerst contact op.

    Welke vraag wilt u stellen?