Scroll Top
bouwen en/
bestemmen
vindingrijke juridische oplossingen
Kennis van vergunningen en bestemmingsplannen is essentieel om tot het daadwerkelijk bouwen te komen. Deze kennis geeft een voorsprong en hoe eerder in het traject die voorsprong kan worden benut, hoe groter de invloed op het resultaat.
adviseren

van Doleweerd LAW adviseert projectontwikkelaars, aannemers, makelaars, vastgoedbeheerders, kopers van vastgoed en horeca-exploitanten bij (dreigende) geschillen over bouwregelgeving of de bestemmingsplannen. Dat gebeurt door vooraf (on)mogelijkheden te inventariseren, een route naar een specifieke oplossing aan te dragen of tijdens de aanvraag begeleiding te bieden. Omdat van Doleweerd LAW ruime proceservaring in geschillen met de overheid heeft, wordt u goed geadviseerd over wat haalbaar is en wat niet. Daardoor is het resultaat altijd maximaal.

procederen

Soms is een gang naar de rechter onvermijdelijk. Als het moet, is van Doleweerd LAW in staat uw gelijk te halen. Of dat nu is in bezwaar, in beroep of in hoger beroep.

Van Doleweerd LAW heeft ruime proceservaring in geschillen met de overheid. U kunt daarom snel een goede strategie verwachten, met een realistische inschatting van uw kansen én kosten. Zodat u goed een afweging kunt maken.

In een procedure is Van Doleweerd LAW in staat om met de kracht van argumenten de rechter te overtuigen van uw gelijk. Overigens nooit zonder het doel uit het oog te verliezen: procederen is een middel om een doel te bereiken en nooit een doel op zich.

afwijken van een bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan bouw- en gebruiksregels opgenomen. Er zijn verschillende mogelijkheden om van die regels af te wijken. Neem de transformatie van een kantoorgebouw: daar zijn meerdere routes voor. Zo kan gewerkt worden met een omgevingsvergunning waarbij op grond van artikel 4, zevende lid van Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht afgeweken wordt van het bestemmingsplan, of op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Maar ook kan het bestemmingsplan zelf worden gewijzigd, waarna enkel een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder a Wabo nodig is.

Maar welke is nu verstandig? Iedere advocaat zal antwoorden: dat hangt ervan af. Van Doleweerd LAW bespreekt met u wat voor u belangrijk is, waarna de beste route om dat doel te bereiken met u wordt besproken.

JJ
mr. J.J.D. (Joost-Joris) van Doleweerd
advocaat
Meer weten over wat Van Doleweerd LAW kan betekenen? Of heeft u een concrete vraag over projectontwikkeling?
Neem dan contact op.

Stel hieronder uw vraag!

Deel geen vertrouwelijke informatie in onderstaand contactformulier. Als u vertrouwelijke informatie wenst te delen, neemt u dan eerst contact op.

    Welke vraag wilt u stellen?