Scroll Top
commercieel/
huurrecht
vindingrijke juridische oplossingen

Bij de verhuur van commercieel vastgoed is het essentieel om de gemaakte afspraken goed vast te leggen. Van Doleweerd LAW staat diverse partijen daarin bij.

Mocht het noodzakelijk zijn om richting een gerechtelijke procedure over bijvoorbeeld beëindiging te gaan, dan kan Van Doleweerd LAW u bijstaan.

adviseren

van Doleweerd LAW adviseert projectontwikkelaars, makelaars, vastgoedbeheerders, kopers van vastgoed en huurders bij het juist vastleggen van afspraken in de huurovereenkomst. Daarbij gaat het vaak niet om een ‘standaard’-huurovereenkomst, maar juist om bijzondere afspraken: er zijn bijvoorbeeld derde-partijen bij betrokken, of de afspraken wijken af van hetgeen men gewend is. Dat gebeurt door vooraf te inventariseren wat de verschillende partijen wensen, een route naar een specifieke oplossing aan te dragen of de huurovereenkomst op te stellen.

procederen

Soms is een gang naar de rechter onvermijdelijk. Als het moet, is van Doleweerd LAW in staat uw gelijk te halen.

Van Doleweerd LAW heeft ruime proceservaring in geschillen over commercieel vastgoed: of het nu gaat om de beëindiging van huur, of het niet-nakomen van afspraken. U kunt daarom snel een goede strategie verwachten, met een realistische inschatting van uw kansen én kosten. Zodat u goed een afweging kunt maken.

In een procedure is Van Doleweerd LAW in staat om met de kracht van argumenten de rechter te overtuigen van uw gelijk. Overigens nooit zonder het doel uit het oog te verliezen: procederen is een middel om een doel te bereiken en nooit een doel op zich.

opstellen huurovereenkomst

In een huurovereenkomst komen vaak veelal dezelfde bepalingen voor: bepalingen over de duur van een overeenkomst, de huurprijs, de wijze van betaling, etc. Sommige huurovereenkomsten vereisen meer aandacht: er is bijvoorbeeld (bovendien) sprake van een regeling om gebruik te (kunnen) maken van een stuk grond van een derde. Of men wil (vergaande) afspraken maken over duurzaam gebruik van het gehuurde. Ook kan het gaan om afwijkingen van de standaardsituatie – een andere verdeling van onderhoud, een goede regeling voor omzethuur, of heldere en werkbare bepalingen over het vestigingen van een recht van koop.

In sommige gevallen volstaat een tekstvoorstel voor een onderdeel, dat simpelweg gevoegd kan worden in de huurovereenkomst die al op tafel ligt. Een efficiënte manier om een voor die bijzondere situatie een bijzondere bepaling op te nemen. In andere gevallen is het verstandiger om de hele huurovereenkomst door Van Doleweerd LAW op te laten stellen. Door dit goed te regelen, voorkomt u later problemen binnen de huurrelatie: met helderheid van afspraken zijn immers alle partijen goed gediend.

JJ
mr. J.J.D. (Joost-Joris) van Doleweerd
advocaat
Meer weten over wat Van Doleweerd LAW kan betekenen? Of heeft u een concrete vraag over commercieel huurrecht?
Neem dan contact op.

Stel hieronder uw vraag!

Deel geen vertrouwelijke informatie in onderstaand contactformulier. Als u vertrouwelijke informatie wenst te delen, neemt u dan eerst contact op.

    Welke vraag wilt u stellen?