Scroll Top
crypto
valuta/
Met het gebruik van crypto’s komen ook steeds vaker geschillen waarbij crypto’s een rol spelen voor. Daarbij is een advocaat die het systeem van crypto’s begrijpt van grote waarde.

Cryptovaluta en advocatuur – het lijkt geen combinatie te zijn. Cryptovaluta zijn mede ontstaan om juist minder afhankelijk te zijn van instituties, zoals banken. Daarbij past een afhankelijkheid van een instituut als advocatuur ook minder.

Inmiddels zijn crypto’s – als belegging, investering of betaalmiddel – een groter onderdeel van de maatschappij geworden. En daarmee ontstaan ook meer geschillen in verband met crypto’s. Geschillen die vaak goed opgelost kunnen worden. Maar soms niet. En in die laatste gevallen kan de advocatuur een rol spelen.

Voor een goede en effectieve rol van een advocaat bij de oplossing van een dergelijk geschil, is kennis van cryptovaluta van grote waarde. Iedere advocaat heeft kennis van het recht, maar in de praktijk komt het vaak voor dat een partij een verweer kiest dat niet zozeer juridisch van aard is, maar waarbij een beroep gedaan wordt op omstandigheden die (vrijwel) uniek zijn voor crypto’s, soms lastig te doorgronden zijn voor een buitenstaander maar die in ieder geval altijd ervoor zorgen dat geen verantwoordelijkheid wordt genomen. Om daar doorheen te prikken en in een voorkomend geval de rechter van het tegendeel te overtuigen, is een helder inzicht in de markt en de techniek achter cryptovaluta noodzakelijk.

Van Doleweerd LAW biedt die noodzakelijke kennis.

Wat kan een advocaat toevoegen bij cryptovaluta?

Het komt in de praktijk met enige regelmaat voor: gedupeerd worden met cryptovaluta. De mogelijkheden zijn divers: crypto’s die zijn aangekocht, worden wel betaald, maar niet geleverd. Of juist wel geleverd, maar dan wordt de koopprijs niet betaald. Of er is belegd in een fonds dat er vandoor is gegaan met alle crypto’s. De mogelijkheden zijn te divers om allemaal op te noemen – er gaat veel mis in de praktijk.

Er zijn vaak wel overeenkomsten. Zo staat er vaker niet dan wel iets op papier. Of de wederpartij denkt ermee weg te kunnen komen, want ‘crypto’s zijn risicovol’. Zie dan maar eens je recht te halen.

In dit soort zaken is een advocaat die kennis heeft van crypto’s essentieel. Dat zorgt voor een goede, snelle inschatting van kansen, kosten en bedreigingen. Een dergelijke advocaat kan in een gerechtelijke procedure feiten van fictie onderscheiden en de focus laten liggen op waar het daadwerkelijk om gaat: gemaakte afspraken die niet worden nagekomen.

JJ
mr. J.J.D. (Joost-Joris) van Doleweerd
advocaat
Meer weten over wat Van Doleweerd LAW kan betekenen? Of heeft u een concrete vraag over cryptovaluta?
Neem dan contact op.

Stel hieronder uw vraag!

Deel geen vertrouwelijke informatie in onderstaand contactformulier. Als u vertrouwelijke informatie wenst te delen, neemt u dan eerst contact op.

    Welke vraag wilt u stellen?