Scroll Top

Particuliere windmolens

Zonnepanelen worden steeds vaker geplaatst: op woningen, kantoren en bedrijfspanden zijn deze panelen relatief makkelijk te plaatsen. De terugverdientijd voor zonnepanelen schommelt inmiddels rond de zeven jaar, waardoor ook economisch deze investering nut kan hebben. Qua regelgeving heeft de landelijke overheid het plaatsen van zonnepanelen gemakkelijker gemaakt: een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of gebruiken in strijd met het bestemmingsplan is voor het plaatsen van zonnepanelen op grond van artikel 2, zesde lid van Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht, niet benodigd, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

Windmolens

Voor windenergie is dat anders. Voor het plaatsen van een windmolen is altijd een omgevingsvergunning nodig. Dat is goed denkbaar voor de grote windenergieparken, maar ook voor de kleinere, particuliere windmolens is een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning is nodig voor het bouwen van de windmolen (artikel 2.1 eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht WABO), veelal voor het afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.1 , eerste lid onder c WABO) en voor het in gebruik nemen van een (milieu)inrichting (artikel 2.1, eerste lid onder e WABO).

Gelukkig zijn kleine, particuliere windmolens van die laatste plicht uitgezonderd. Het gaat dan om windmolens met een rotordiameter van minder dan 2 meter – daarvoor geldt een uitzondering voor de milieuregels. Wel moet voldaan worden aan de bouwregels. (artikel 20.1, tweede lid van Onderdeel C van Bijlage I BOR)

Bouwregels

Overweegt u een kleine windmolen op of bij uw woning of bedrijf te plaatsen, dan moet u als eerste een omgevingsvergunning aanvragen en krijgen. Dat geldt voor een windmolen op een eigen mast, maar ook voor windmolens die u op het dak plaatst: ook daarvoor is een omgevingsvergunning nodig. Verder is van belang dat voor iedere plaatsing van een windturbine een omgevingsvergunning nodig is: voor het ‘bijplaatsen’ van een windmolen, moet opnieuw een aanvraag gedaan worden.

Lokaal beleid

Of het mogelijk is om de omgevingsvergunning te krijgen, hangt af van uw gemeente. Gemeenten kunnen hiervoor speciaal beleid hebben, of er kan een en ander geregeld zijn in het bestemmingsplan. Een goed inzicht over de mogelijkheden voor het plaatsen van een kleine windmolen op eigen terrein, is essentieel. Er kunnen namelijk aanzienlijke kosten verbonden zijn aan het verkrijgen van de juiste vergunning. Deze kosten kunnen de terugverdientijd van uw windmolen beïnvloeden. Daarnaast is het beleid van de gemeente veelal locatiegericht, terwijl het rendement van een windmolen vaak ook locatieafhankelijk is. Daarmee zijn twee elementen gegeven die de haalbaarheid van uw plan kunnen beïnvloeden.

Procedure

De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een kleine windmolen verloopt gelijk aan de normale procedure voor een omgevingsvergunning. Het zal per locatie verschillen of enkel de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen benodigd is, of ook voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan.

Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, zal de vergunning gepubliceerd worden. Vanaf dat moment is het voor de duur van zes weken mogelijk dat er bezwaar gemaakt wordt tegen het verlenen van de vergunning. Ook hierin verschilt de procedure niet van de reguliere bouwvergunning.

Investeren in een particuliere windmolen

Tot slot een derde element dat van belang kan zijn bij de beslissing om een particuliere windmolen, zijn de stimuleringsmaatregelen om te investeren in groene projecten. Zo kan het financieren van een windmolen voordeliger zijn, of kan er een fiscaal voordeel te behalen zijn.

Conclusie

Het plaatsen van een kleine windmolen kan een complexe afweging zijn. Het beleid verschilt per gemeente, en heeft grote invloed op bijvoorbeeld de terugverdientijd. Het is daarom noodzakelijk om in een vroeg stadium het lokale beleid te inventariseren. Vaak geldt dat hoe eerder dit gebeurt, hoe gemakkelijker het is om rekening te houden met de bepalingen uit dat beleid. Op die manier kunt u de kansen op een succesvolle plaatsing van uw eigen, duurzame energiebron drastisch vergroten.

 

Meer weten?

Neem contact op met mr. J.J.D. van Doleweerd. Hij kan u meer vertellen over de voordelen en (on)mogelijkheden van het plaatsen van een (kleine) windturbine op uw eigen terrein.