Scroll Top

Warmtepomp

Een warmtepomp kan een gebouw duurzaam en zonder aardgas opwarmen. In de nieuwbouw van woningen wordt een warmtepomp al sinds 1 juni 2018 veel toegepast, omdat in die woningen geen gasaansluiting meer gerealiseerd wordt. Maar ook in bestaande gebouwen kan het interessant zijn om een warmtepomp als warmtebron te gebruiken, om energie te besparen, te verduurzamen of om te kunnen voldoen aan de Label C verplichting voor kantoorgebouwen.

regelgeving

Wanneer u overweegt een warmtepomp te plaatsen, is het belangrijk om de regelgeving daarin te betrekken. Het type warmtepomp en de plaats waar u de buitenunit wil neerzetten, is van invloed of er bijvoorbeeld een omgevingsvergunning benodigd is of niet. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk om subsidie te verkrijgen voor het plaatsen van een warmtepomp. Zowel de vergunningplicht als de subsidiemogelijkheden zijn van invloed op bijvoorbeeld de terugverdientijd.

Hulp nodig bij uw warmtepomp?

  Welke vraag wilt u stellen?

  omgevingsvergunning (bouwen)

  Een warmtepomp heeft een buitenunit en een binnenunit. Voor de bouwregelgeving is met name de buitenunit van belang. Plaatsing van de buitenunit is een activiteit zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en daarom een vergunningplichtige (bouw)activiteit. Daarvoor moet dus een omgevingsvergunning verleend worden. Het plaatsen van een buitenunit op of aan een reeds bestaand bouwwerk kan echter op grond van artikel 3, achtste lid van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vergunningvrij zijn, mits de buitenunit niet meer dan 50 cm. qua hoogte, breedte of diepte uitsteekt. Vaak is dit niet het geval, waardoor de buitenunit op of aan een gebouw vergunningplichtig blijft.

  Meer weten over omgevingsvergunningen bij duurzaamheidsmaatregelen? Lees dan: Vergunningplichtige duurzaamheidsmaatregelen

  Veelal is het lastig om een dergelijke vergunning te verkrijgen – er ontstaan perikelen met het bestemmingsplan, welstand of juist met buren die (geluids)overlast vrezen. Soms is het technisch mogelijk om binnen de 50 cm. grens te blijven. Een andere oplossing kan zijn om de buitenunit op de grond te plaatsen in plaats van op of aan een reeds bestaand gebouw. Als de buitenunit niet hoger is dan 1 m., kan op grond van artikel 2, lid 21 van Bijlage II Bor de buitenunit vergunningvrij geplaatst worden.

  Water als warmtebron

  Voor warmtepompen die water als warmtebron gebruiken, kan ook een vergunningplicht bestaan. Op grond van artikel 6.4 van de Waterwet moet u een vergunning van de provincie hebben voor een open bodemenergiesysteem. Er is in dat geval namelijk sprake van het onttrekken van grondwater. Per provincie kunnen de eisen verschillen.

  Voor een gesloten bodemenergiesystemen – waarbij geen water aan de grond wordt onttrokken –  geldt dat deze omgevingsvergunningvrij is indien de warmtepomp een bodemzijdig vermogen hebben van minder dan 70 kW en niet gelegen is in een interferentiegebied. In dat geval is enkel een melding nodig.

  Let op!

  Vergunningvrij bouwen op of aan een monument is niet toegestaan. Daarnaast kunnen ook welstandseisen van toepassing zijn.

  Subsidie

  Tot 2021 is het mogelijk om subsidie te krijgen voor de aankoop van een warmtepomp. Op grond van de Investeringssubsidie voor duurzame energie, wordt subsidie toegekend. Belangrijk is dat dit enkel geldt voor warmtepompen die nieuw zijn en daadwerkelijk geïnstalleerd zijn. Die installatie moet in Nederland plaatsvinden, dat wil zeggen dat de warmtepomp in Nederland staat. Daarnaast moet de subsidie binnen 6 maanden na het installeren van de warmtepomp zijn aangevraagd. Tot slot moet de warmtepomp staan op de lijst van warmtepompen.

  De hoogte van het subsidiebedrag varieert tussen de € 1.000,00 en € 2.500,00.

  Klik hier voor de lijst met warmtepompen

  Conclusie

  Een warmtepomp kan een goede duurzame warmtebron voor uw gebouw zijn. Door vooraf goed rekening te houden met de mogelijkheden die de regelgeving biedt voor de plaatsing van een warmtepomp, kan veel ongemak worden voorkomen. Daarnaast is het op dit moment nog mogelijk om subsidie voor de aanschaf van de warmtepomp te krijgen, waardoor de terugverdientijd behoorlijk terug kan lopen.