Scroll Top

Waarom zou ik een advocaat inhuren?

Advocaat

Soms is het duidelijk dat u een advocaat nodig heeft: als u gedagvaard bent en u zich voor de rechtbank moet verweren, of wanneer u gearresteerd bent of als verdachte van een misdrijf aangemerkt wordt.

Maar advocaten worden ook vaak ingehuurd voor advies, of vanwege hun ervaring in het oplossen van bepaalde problemen. In die gevallen is het soms lastig te bepalen of u nu echt een advocaat nodig hebt of niet: vaak komt u zelf ook wel tot een oplossing of kunt u advies van bijvoorbeeld internet halen. Waarom zou u dan toch een advocaat inhuren?

1.

WAT WILT U BEREIKEN?

De eerste en belangrijkste vraag die u zich moet stellen is: wat wil ik daadwerkelijk bereiken?

Soms beantwoordt deze vraag zichzelf al: als u een gevangenisstraf boven het hoofd hangt, zult u dat willen voorkomen. Of als u gedagvaard bent, zult u willen voorkomen dat u moet betalen.

Maar niet in alle gevallen is uw doel zo duidelijk: als u een geschil heeft met de gemeente over een subsidie, wilt u dan koste wat het kost dit jaar de subsidie zo hoog mogelijk, of wilt u eigenlijk een oplossing waarbij u volgend jaar ook nog in aanmerking komt voor een subsidie?

Of als u een geschil hebt over een vergunningvoorschrift, wilt u dan een oplossing waarbij u uw werkwijze niet hoeft aan te passen, of bent u bereid concessies te doen?

Het is goed om hierover na te denken voordat u bijstand inhuurt. Het bepaalt immers mede wat de oplossing van het probleem u waard is.

2.

WAT IS HET U WAARD?

De tweede vraag die u zich moet stellen is: wat staat er op het spel, en wat is mij dat waard?

Als het gaat om uw vrijheid, omdat er een gevangenisstraf boven uw hoofd hangt, of als het gaat om veel geld, dan is het voor de hand liggende antwoord om professionele bijstand in te huren. Wanneer u een boete heeft gekregen wegens een snelheidsovertreding, is bijstand van een advocaat om de vraag of u deze moet betalen niet noodzakelijk.

Maar als uw rijbewijs ingevorderd is en u bent afhankelijk van uw rijbewijs voor uw inkomen, is het wellicht wel verstandig om professionele bijstand in te huren, zodat u zo snel mogelijk de weg weer op kunt en weer geld kunt verdienen. Langer zonder rijbewijs kost u in zo’n geval wellicht meer dan de kosten van professionele bijstand.

Voor sommige belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld een bedrijfsovername, een ingewikkeld contract of een belangrijke vergunning is het ook simpelweg prettig om een ervaren persoon naast u te hebben die u adviseert en u aan kan geven waar valkuilen liggen. Dan hoeft u zich daarover geen zorgen te maken en weet u zeker dat u geen fouten maakt die voorkomen hadden kunnen worden.

3.

WAT VOOR SOORT BIJSTAND?

Nu u duidelijk voor ogen heeft welke oplossing u wenst, en u ook heeft bepaald wat die oplossing voor u waard is, dringt zich weer een vraag op: wat voor soort bijstand wilt u? Vaak spitst die vraag zich toe tot de vraag of u een advocaat of een jurist wenst, maar ook andere adviseurs zijn denkbaar.

SOMS IS EEN ADVOCAAT VERPLICHT

De keuze tussen een advocaat of een andere adviseur is soms heel duidelijk, want in sommige gevallen is een advocaat verplicht. Als het gaat om vertegenwoordiging tijdens een rechtszaak, is in veel gevallen een advocaat verplicht. In al die andere gevallen staat de keuze u vrij. Het is dan belangrijk om te beseffen dat er belangrijke verschillen bestaan tussen advocaten enerzijds en juristen anderzijds.

VERSCHILLEN JURIST EN ADVOCAAT

Een advocaat is een wettelijk beschermd beroep, dat alleen uitgeoefend kan worden door juristen. Dat betekent dat iedere advocaat een jurist is, maar niet iedere jurist is advocaat. Omdat een advocaat een wettelijk beschermd en gereguleerd beroep is, zijn er een paar belangrijke verschillen voor de cliënten.

  1. Het eerste en wellicht wel meest belangrijke verschil is dat een advocaat een geheimhoudingsplicht heeft. Alles dat u met een advocaat bespreekt, mag de advocaat zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorvertellen. Hierdoor kunt u in vertrouwen met uw advocaat spreken. Als een advocaat als getuige moet optreden, moet hij zich beroepen op zijn geheimhoudingsplicht. Uw vertrouwelijke informatie wordt dan dus wettelijk beschermd.
  2. Ook is een advocaat gebonden aan een fors aantal beroepsregels, die vaak dienen ter bescherming van een cliënt. Zo moet een advocaat de kwaliteit van zijn kennis onderhouden, de kwaliteit van zijn werk waarborgen en kan een cliënt een klacht tegen hem indienen. Hierdoor kan een advocaat die zijn zaken niet goed op orde heeft, gestraft worden en zelfs zijn bevoegdheid om advocaat te zijn, verliezen.
  3. Een in de praktijk belangrijk verschil met een jurist is dat indien advocaten onderling voor hun cliënten onderhandelen, zij zonder toestemming niet de rechter mogen vertellen over de inhoud van de onderhandelingen. Als de onderhandelingen dus zonder resultaat zijn, wordt de rechter niet geïnformeerd over uw standpunten in de onderhandelingen.

Twijfelt u tussen een advocaat en een jurist, of een ander adviseur? Leg de vraag eens voor en vraag aan uw (beoogd) advocaat waarom u een advocaat nodig heeft voor uw probleem, en niet een jurist. U kunt dan horen welke verschillen tussen advocaten en juristen in uw zaak een rol kunnen spelen, zodat u uw beslissing hierover beter geïnformeerd kan nemen.

CONCLUSIE

Het inhuren van een advocaat is in sommige gevallen onvermijdbaar. In andere gevallen kan het verstandig zijn om tijd en geld te steken in een advocaat. Ook als het betekent dat u honderden euro’s kwijt bent aan kosten aan die advocaat, kan het een investering betekenen die een veelvoud van dat bedrag bespaart. Of het u die investering waard is, hangt af van de aard en de waarde van het probleem waarmee u geconfronteerd wordt. Het kan in ieder geval nooit kwaad om, als u niet zeker bent van uw juridische positie, eens te overleggen met een advocaat, zodat u beter kunt bepalen of u die investering moet doen of niet.

Dit is een vrije bewerking van een artikel dat verscheen op http://research.lawyers.com/when-do-you-need-a-lawyers-help.html