Scroll Top

Vijf tips voor vergunningvrij bouwen

Indien u overweegt vergunningvrij te bouwen, is het van belang om de regels goed te kennen. Maar buiten de regels om, hebben wij voor u nog vijf tips, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw bouwwerk.

Tip 1: vergunningvrij is niet regelvrij

Indien u vergunningvrij mag bouwen betekent dit niet dat uw bouwsel niet aan bepaalde regels dient te voldoen. In de eerste plaats dient u natuurlijk binnen de voorwaarden van de vrijstelling te blijven. Deze voorwaarden vindt u in artikel 2 en artikel 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Daarnaast dient het bouwsel te voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en -in de gevallen van artikel 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht – aan het bestemmingsplan. U kunt het bestemmingsplan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daarnaast moet uw bouwwerk voldoen aan de redelijke eisen van welstand: daarover gaat tip 2.

Tip 2: controleer de welstandseisen

Ook een vergunningvrij gebouwd bouwwerk moet op grond van artikel 12 van de Woningwet voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. Wanneer het bevoegd gezag meent dat sprake is van strijd met redelijke eisen van welstand kan hiertegen op grond van de zogenoemde ‘excessenregeling’ worden opgetreden.

Tip 3: doe een volledige vergunningcheck

Behalve een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen – en in sommige gevallen om af te wijken van het bestemmingsplan – zijn er soms meer vergunningen nodig. Ook wanneer het bouwen van een bouwwerk vergunningvrij is kan het zo zijn dat u nog andere vergunningen nodig heeft, bijvoorbeeld voor het afgraven van grond of voor het kappen van een boom. Ook kan het soms zijn dat u zaken moet melden, bijvoorbeeld wanneer u gaat slopen. Dit kan soms afhangen van het doel waarmee u het bouwwerk wilt gaan gebruiken.

Tip 4: vraag een bestuurlijk rechtsoordeel

Twijfelt u? Bij randgevallen kunt u bij het bevoegd gezag vragen om een zogenaamd ‘bestuurlijk rechtsoordeel’. Daarbij toetst het bestuursorgaan vooraf of een bouwwerk wel of niet vergunningplichtig is. Het voordeel is dat u daarmee voorkomt dat u het bouwwerk later moet aanpassen of zelfs af moet breken.

Tip 5: overleg met de buren

Dat u vergunningvrij mag bouwen betekent niet dat u geen rekening hoeft te houden met de buren. Wanneer zij het niet eens zijn met uw bouwplannen hebben zij namelijk een aantal instrumenten in handen om daar tegenop te komen. Dit kan zowel via het indienen van een handhavingsverzoek bij het bevoegd gezag als via de burgerlijke rechter. Ook als u volledig in uw recht staat is het vervelend om hierover strijd te moeten voeren. Voorkomen is beter dan genezen!