Scroll Top

vastgoedvideo #2

In onderstaande video bespreek ik twee uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2019. Deze uitspraken zijn interessant voor projectontwikkelaars, omdat zij een steuntje in de rug kunnen zijn bij het afwijken of wijzigen van bestemmignsplannen, met een gemeente die (op het laatste moment) toch niet doorpakken.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

De twee uitspraken die ik bespreek zijn:

In beide uitspraken draait het om een weigering een gewijzigd bestemmingsplan vast te stellen. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de weigeringsbesluiten niet juist zijn, omdat onvoldoende wordt gemotiveerd waarom de voorgestelde wijziging niet zou kunnen.

Het kan erg lastig zijn om tot een wijziging of afwijking van het bestemmingsplan te komen. Een gemeente heeft in dergelijke trajecten veel mogelijkheden om – in haar ogen – ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. Met deze uitspraken laat de Afdeling zien dat dit mogelijkheden niet onbeperkt zijn. Hoewel de gemeente veel beleidsruimte heeft, geldt ook een motiveringsplicht voor de gemeente indien (toch) niet meegewerkt wordt aan de wijziging of afwijking.  Wanneer een projectontwikkelaar de wijziging of afwijking dan ook goed onderbouwt, heeft de gemeente het een stuk moeilijker om zo’n goed onderbouwde wijziging tegen te houden.