Scroll Top

Gisteren heeft burgemeester Bolsius van de gemeente Amersfoort de beslissing op de vele bezwaren tegen de komst van de coffeeshop aan de Snouckaertlaan bekend gemaakt.

De bezwaren zijn gegrond verklaard (hoewel een aantal bezwaarmakers niet-ontvankelijk is verklaard). De vergunningen zijn ingetrokken. Dat houdt in dat de coffeeshop er nu niet kan komen.

Redenen voor intrekking

Uit de beslissing op bezwaar blijkt dat de vergunningen zijn ingetrokken omdat niet voldaan is aan het afstandscriterium. Volgens de beslissing op bezwaar is wegens de wijziging van de openbare inrichting aan de Zonnehof de afstand tussen het Luzac College en de geplande coffeeshop nu minder dan de minimale afstandseis van 250 meter.

Ook ziet de burgemeester geen aanleiding om andere argumenten – en dat waren er veel – te bespreken: de coffeeshop komt er toch niet.

De uitkomst van de bezwaarprocedure is volledig terecht: een coffeeshop op deze plek is geen goed idee. Maar de motivering om nu (toch) in te trekken in plaats van te verlenen, komt over alsof de burgemeester uit wil leggen dat het eerder wel een goed idee was, maar nu door de herinrichting van de Zonnehof, niet meer mogelijk is. Dat stemt niet hoopvol voor de toekomst.

Hoe nu verder?

Naar verwachting zal geen van de bezwaarmakers tegen de coffeeshop zich willen verder willen verzetten tegen deze beslissing.

Dat ligt wellicht anders voor de beoogd exploitant – hij ziet immers zijn plannen voor een coffeeshop rook op gaan. Daarin zit een goede reden om de zaak voor de rechter te brengen. Daarvoor heeft hij zes weken de tijd.

Ik verwacht daar overigens niet veel van: de herinrichting van de Zonnehof is een feit en zou de beoogd exploitant deze hobbel weten te nemen, dan ligt er nog een berg argumenten te wachten waarom de coffeeshop op deze plek toch echt niet kan. Ik denk dat hij beter op zoek kan gaan naar een andere plek.

Foto: Google StreetView