Scroll Top
projectontwikkeling

Omgevingsvergunning voor ontwikkelaar

Van Doleweerd LAW heeft opgetreden namens een projectontwikkelaar in beroep tegen een geweigerde omgevingsvergunning. De vergunning was door het college geweigerd, omdat geen sprake was van een ‘goede ruimtelijke ordening’. In beroep oordeelde de rechter dat dit besluit onvoldoende was gemotiveerd, waarna het college alsnog overgegaan is tot verlening van de vergunning.