Scroll Top

Last onder dwangsom vernietigd

Nieuwegein – De gemeente Nieuwegein heeft in bezwaar een last onder dwangsom vernietigd. De gemeente had in de zaak van een client van mr. Van Doleweerd controles uitgevoerd op milieuregelgeving. Daarbij werd bij een onderneming een aantal onregelmatigheden geconstateerd. De gemeente heeft de onderneming daarop gewezen, waarna de onderneming aan de slag is gegaan om de onregelmatigheden op te lossen.

Dat proces ging niet van een leien dak: de gemeente gaf aan wat niet goed was geweest tijdens de controle, maar weigerde aan te geven hoe de zaken opgelost moesten worden. Ook wanneer de onderneming een oplossing voorhield, weigerde de gemeente aan te geven of de oplossing zou volstaan of niet. Bij een hercontrole bleek een flink aantal onregelmatigheden opgelost te zijn: de onderneming had de bedrijfsvoering aangepast en een aantal investeringen gedaan.

Dwangsom

Toch bleef een viertal zaken niet goed geregeld, vond de gemeente. Daarom werd het bedrijf een last onder dwangsom opgelegd. De onderneming kreeg nog zes weken om de zaken (volledig) op te lossen: daarna zou iedere overtreding tussen de € 2.500,00 en € 5.000,00 gaan kosten. Opnieuw ging de onderneming aan de slag en opnieuw was het contact met de gemeente niet goed. Het bleek onmogelijk voor de onderneming, die zich na de eerste controle al voorgenomen had alle zaken adequaat op te lossen, dit voor elkaar te krijgen, mede gelet op de vrij technische aard van de voorschriften waarop de gemeente een beroep deed.

Bij een volgende controle bleek een tweetal zaken aangepast te zijn, maar in de visie van de gemeente onvoldoende. Daarom werd een dwangsom van in het totaal € 7.500,00 verbeurd – dat moest betaald worden aan de gemeente.

Bezwaar

Op dat moment schakelde de onderneming mr. Van Doleweerd in. Hij maakte bezwaar tegen de beslissing tot invordering van de dwangsom en bepleitte dat de gemeente cruciale fouten had gemaakt in het handhavingstraject. Daardoor was niet te achterhalen wat de onderneming nu precies werd verweten, waardoor de onderneming feitelijk geen gelegenheid had gekregen om de zaken op te lossen. Ook schortte het aan het proces dat de gemeente hanteerde: zo was bijvoorbeeld de verslaglegging ondermaats.

De bezwaaradviescommissie was het duidelijk eens met mr. Van Doleweerd en adviseerde de gemeente om de dwangsom te laten vallen. Dat is nu in bezwaar gebeurd. De onderneming werd verder nog gecompenseerd voor de gemaakte (proces)kosten.