Scroll Top

Coffeeshop profiteert van optreden Bolsius in zaak Snouckaertlaan

‘S – GRAVENHAGE – De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft beslist op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening door de beoogd exploitant van de coffeeshop aan de Snouckaertlaan. Daarbij is door de Afdeling ook direct uitspraak gedaan in de hoger beroepsprocedure. Het hoger beroep is succesvol geweest, vooral door het optreden van burgemeester Bolsius in deze langslepende kwestie.

de procedure

Op 15 mei 2017 besloot de burgemeester – zonder daarvoor eerst bijvoorbeeld de buurt te informeren – dat in het monumentale pand aan de Snouckaertlaan een coffeeshop gevestigd mocht worden. De bezwaarschriften tegen die beslissingen regenden binnen bij het Stadhuis en in juli 2017 belegde burgemeester een hoorzitting – de raadszaal bleek net groot genoeg voor alle aanwezigen.

Het duurde tot september 2017 voordat Bolsius terugkwam op zijn beslissing: niet door de bezwaren – daarover repte hij met geen woord – maar vanwege de herinrichting van de Zonnehof. Daardoor werd niet meer voldaan aan het afstandscriterium, een van de vele bezwaren. Bolsius zette een streep door de coffeeshop: opluchting in de buurt, maar niet bij de exploitant.

Beroep

De beoogd exploitant ging in beroep en daarmee ving een trio aan rechterlijke beslissingen aan waarbij Bolsius de deksel op zijn neus kreeg. Allereerst vond de handelswijze van de burgemeester in de ogen van de rechtbank in Utrecht weinig genade: de wet was geschonden, maar de weigering van de coffeeshop kon in stand blijven. De beoogd exploitant stapte naar de Raad van State en die oordeelde dat Bolsius opnieuw moest beslissen. Daarbij werd speciaal aandacht gevraagd voor de omstandigheid dat de burgemeester nog niet gereageerd had op de bezwaren van andere partijen.

Afstandscriterium

De nieuwe beslissing op bezwaar kwam in juli 2018, maar ook door die beslissing haalt de Raad van State nu een streep. Centraal staat het afstandscriterium – waardoor een coffeeshop niet binnen 250 meter van een school mag staan – en een hek voor de deur van de coffeeshop.

Een korte samenvatting: in mei 2017 vond de burgemeester dat de afstand tussen het Luzac College en de coffeeshop meer dan 250 meter was – de coffeeshop mocht er komen. In september 2017 vond de burgemeester dat de afstand minder dan 250 meter was – de Zonnehof was opnieuw bestraat, waardoor de afstand gewijzigd was en de coffeeshop er niet (meer) mocht komen. Vanaf dat moment vond de beoogd exploitant dat hij een hek mocht plaatsen, en dat daarmee de afstand weer boven de 250 meter zou komen – dan zou de coffeeshop er dus weer mogen komen.

Het heeft tot maart 2018 geduurd voordat de burgemeester door de Raad van State gedwongen werd om opnieuw naar de zaak te kijken. Op dat moment stond er nog geen hek. Bolsius nam echter geen beslissing, belegde (terecht) eerst een hoorzitting en nam de tijd voor zijn beslissing. In de tussentijd begon de exploitant een hek te plaatsen – dat tegengehouden werd door de gemeente – en vroeg hij een vergunning voor het hek aan. De gemeente verleende de vergunning. Een week daarna nam Bolsius de beslissing: hij hoefde geen rekening te houden met het hek, de afstandseis werd dus niet gehaald en daarom mocht de coffeeshop er niet komen. De overige bezwaren waren wat Bolsius betreft geen beletsel: alleen het afstandscriterium verhinderde de komst van de coffeeshop. Ook vond Bolsius dat wel duidelijk was dat de coffeeshop er mocht komen mét hek.

Met die laatste beslissing legde Bolsius al zijn eieren in één mandje: het draaide allemaal om de vraag of rekening gehouden moest worden met het hek of niet. Opvallend was dat Bolsius een aantal bezwaren (die al in juni 2017 ingediend waren!) niet of slechts zeer summier besprak in zijn beslissing. Nu is het mandje gevallen, zijn de eieren gebroken en profiteert de beoogd exploitant.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State oordeelt nu dat wel degelijk rekening gehouden had moeten worden met het hek. Daardoor vernietigt de Raad van State alle beslissingen van Bolsius – met uitzondering van de toestemming uit mei 2017 – en bepaalt dus dat de coffeeshop per direct open mag. De Afdeling besluit hiertoe omdat de burgemeester zich op het standpunt heeft gesteld dat het niet voldoen aan het afstandscriterium van het coffeeshopbeleid de enige grond voor weigering van de vergunningen is geweest en dat met het geplaatste hekwerk aan het afstandscriterium wordt voldaan.

Finaal oordeel?

Met de beslissing van de Raad van State kan dit dossier nog niet gesloten worden. Naast een flinke kostenveroordeling die de burgemeester aan de beoogd exploitant moet betalen, moet hij ook een nieuwe beslissing nemen. In de tussentijd mag de coffeeshop open, maar een definitieve beslissing is er nog niet. De burgemeester – die wellicht niet voor de vierde keer de deksel op zijn neus wil krijgen van de rechter – doet er verstandig aan dit maal álle bezwaren te bespreken en mee te wegen. De kans is immers groot dat de nieuwe beslissing opnieuw door de Raad van State beoordeeld zal worden.

Daarnaast kunnen partijen die het niet eens zijn met de coffeeshop een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.