Scroll Top

Wet BIBOB

De wet Bibob, voluit de Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur, kent een steeds groter toepassingsbereik. Hoewel de wet en de mogelijke gevolgen bekend zijn voor veel ondernemers, bestaat er veel onduidelijkheid over de procedure. van Doleweerd LAW staat ondernemers bij in de aanvraagfase. Daarnaast procederen we daar waar nodig over de wet Bibob.

Landelijk bureau BIBOB

Bij de uitvoering van het bibob-onderzoek kan door het bestuursorgaan gebruik gemaakt worden van het landelijk bureau bibob (LBB). Dit kan door navraag te doen of eerder een bibob-onderzoek is verricht door het LBB naar de aanvrager, of door het LBB onderzoek te laten doen naar de aanvrager. Het onderzoek door het LBB is diepgravender en kost meer tijd. Daarnaast kunnen ook de zakelijke relaties worden onderzocht.

Toepassingsbereik

De wet Bibob is van toepassing op (bepaalde) vergunningen, subsidies, (bepaalde) aanbestedingen en (bepaalde) vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is. Met name wordt de wet toegepast bij horecavergunningen, amusementsvergunningen, milieuvergunningen, en vastgoedgerelateerde vergunningen en -transacties, mits de overheid daarbij partij is.

Adviseren

van Doleweerd LAW kan u adviseren en bijstaan gedurende de aanvraagprocedure van het besluit waarvoor een bibob-onderzoek zal worden aangevraagd. Op die manier kunnen we in een vroeg stadium potentiële problemen signaleren en oplossen, waardoor de kans dat het onderzoek een positief resultaat kent, vergroot wordt. In de loop der tijd hebben wij al vele ondernemers begeleid in dergelijke aanvragen. Door onze advisering kunnen we de aanvraag en de daaraan ten grondslag liggende constructie zo opzetten, dat het BIBOB-onderzoek sneller en succesvoller verloopt.

Procederen

In een voorkomend geval procederen wij ook in BIBOB-gerelateerde zaken. De zaak komt dan voor de rechter en op die manier dwingen wij het bestuursorgaan alsnog tot afgifte van de vergunning of subsidie. Het procederen in BIBOB-gerelateerde zaken vereist specifieke deskundigheid. Een BIBOB-gerelateerde zaak heeft vaak strafrechtelijke- en bestuursrechtelijke elementen. Vanwege de ervaring die wij in dit soort zaken hebben, kunnen wij u in dergelijke procedures van goede rechtsbijstand voorzien.

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!