Instagram-LogoAMERSFOORT / HARDERWIJK / ZUTPHEN – De rechtbank Zutphen heeft een cliënt vrijgesproken van een groot aantal bedreigingen, waaronder ook bedreigingen met de dood. De bedreigingen zouden telefonisch en via social media (Instagram en Whatsapp) zijn geuit. Bedreiging is strafbaar gesteld in artikel 285 Wetboek van Strafrecht.

Social media

Het slachtoffer deed in Harderwijk diverse aangiftes in de loop van 2014. Zowel zij als haar kind werden via Instagram (Instamessage) en WhatsApp bedreigd. De bedreiging waren fors van aard en werden steeds heftiger. Naast teksten als “ik schiet jou en je kind kapot!” werden ook afbeeldingen met wapens verzonden en ontvangen.

Aangeefster gaf aan dat ze in eerste instantie geen idee had van wie de bedreigingen afkomstig waren. Na een eigen onderzoek kwam ze tot de conclusie dat het een vroegere kennis moest zijn die ze een aantal keer had ontmoet. Op de zitting stelde het slachtoffer de verdachte duidelijk te herkennen.

Technisch onderzoek IP-adressen

Om dat de aangiften op zichzelf onvoldoende waren deed de politie aanvullend onderzoek. Onder andere werden telefoonnummers opgevraagd bij het CIOT, gegevens gevorderd van Instagram en Microsoft gevorderd en werden IP-adressen getraceerd. Één van de IP-adressen die volgde uit de informatie die werd verstrekt door Instagram werd gelinkt aan het woonadres van de cliënt. Om die reden kwam de politie bij de cliënt uit.

Zitting

De zaak stond in juni 2015 al op zitting. De raadsman van cliënt was toen wel aanwezig, de cliënt echter niet. De politierechter heeft de zaak toen aangehouden omdat zij de foto’s in het dossier wilde vergelijken met het uiterlijk van cliënt. Daarnaast wilde de officier van justitie aangeefster horen als getuige om een herkenning op zitting uit te laten voeren. Hoewel hiertegen door de verdediging bezwaar werd gemaakt, werd de zaak toch aangehouden.

Ruim een half jaar later stond de zaak opnieuw op zitting. De cliënt van 3 Advocaten ontkende op de zitting iedere betrokkenheid. Hij gaf aan geen Instagram te hebben, het slachtoffer niet te kennen en nooit bedreigingen te hebben geuit. Het slachtoffer gaf aan dat ze de cliënt wel herkende, onder andere aan zijn ogen, hoe hij keek en aan zijn stem.

Onbetrouwbare herkenning

Door de verdediging is aangevoerd dat van een betrouwbare herkenning geen sprake was. Onder andere was aangeefster meerdere malen vanuit de politie gevoed met informatie, aangeefster was op de hoogte dat de rechtbank cliënt opriep om een herkenning te laten uitvoeren en er moest rekening gehouden worden met het feit dat bij cross-raciale herkenningen de kans op fouten aanzienlijk groter is.

Met dit laatste argument wordt gedoeld op het feit dat mensen personen met een andere etnische afkomst allemaal veel meer op elkaar vinden lijken dan personen met dezelfde afkomst als zijzelf.  De kans op foute herkenning wordt daarmee anderhalf keer groter blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld in een andere zaak bij de rechtbank Amsterdam is hier te vinden.

Onbetrouwbaar technisch onderzoek

Daarnaast werd door de verdediging aangevoerd dat het technisch onderzoek niet deugde. De conclusies die door de politie werden getrokken waren of onjuist of niet nader onderbouwd. Zo had de politie op geen enkele wijze rekening gehouden met de mogelijkheid dat het bewuste IP-adres een zogenaamd dynamisch IP-adres (dynamic IP) betrof. Dynamische IP-adressen kunnen ieder moment aan een ander adres worden toegewezen. Het is dus volstrekt willekeurig om op een dergelijk adres af te gaan. Daarnaast klopten de conclusies van de politie niet met de informatie die van het CIOT was verkregen, op geen enkele manier bleek dat een bepaald nummer op naam van de moeder van cliënt stond geregistreerd.

Uitspraak

De politierechter volgde uiteindelijk het verweer van de verdediging en sprak de cliënt vrij van de bedreigingen die waren ten laste gelegd. Van wettig en overtuigend bewijs was geen sprake volgens de politierechter. De officier van justitie heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

Meer informatie? Neem contact op met een strafrecht advocaat van 3 Advocaten in Amersfoort.