Eis: forse gevangenisstraf in cybercrimezaak met ‘banking malware’ en bitcoins

ROTTERDAM / DORDRECHT – Door het Openbaar Ministerie zijn tegen cliënten van mr. Van Doleweerd en mr. Visscher forse gevangenisstraffen van 36 maanden geëist.

Het gaat om een omvangrijke cybercrimezaak waarbij door de inzet van ‘banking malware’ genaamd TorRAT bijna € 280.000,- zou zijn verkregen en witgewassen. Ook worden de verdachten vervolgd voor leidinggeven aan een criminele organisatie.

Het omvangrijke onderzoek liep al sinds 2012 waarbij cliënten in 2012 en 2013 tweemaal zijn aangehouden geweest en ruim 6 maanden in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht.

Vorige week heeft de rechtbank Dordrecht de zaak – waarin 7 verdachten terechtstaan – inhoudelijk behandeld. Voor de zaak was de hele week uitgetrokken.

Banking malware TorRAT

De zaak had betrekking op de banking malware TorRAT. Malware is kwaadaardige software die bijvoorbeeld computergegevens kan veranderen of doorsturen. In dit geval ging het om malware die in staat was het internetbankieren te manipuleren.

De werking van de malware TorRAT was als volgt.

Vooraf werden door middel van zogenaamde spamruns duizenden e-mails verstuurd. Bij een dergelijke spammail zat een zogenaamde betalingsherinnering. Als deze ‘factuur’ werd geopend werd de malware geïnstalleerd op de computer zonder dat de gebruiker dit merkte.

Op het moment dat de gebruiker via internetbankieren betalingen uitvoerde, werden deze gemanipuleerd. Een overboeking werd aangepast waardoor een ander bedrag naar een geheel andere rekening werd overgeboekt. Voor de gebruiker van de computer die besmet was, was dit niet zichtbaar.

Voordat banken de transactie konden blokkeren werd getracht de bedragen door te boeken naar andere rekening of werden bedragen contant opgenomen. Ook waren aanwijzingen in het dossier aanwezig dat met de verkregen gelden Bitcoins, een digitale valuta, waren aangeschaft.

De getroffen banken stelden dat de potentiële schade circa € 650.000,- was en de feitelijke schade circa € 280.000,-.

Witwassen

De zeven verdachten werden in de eerste plaats vervolgd voor verschillende vormen van witwassen, zoals vastgelegd in de artikelen 420bis (witwassen met wetenschap), 420ter (gewoontewitwassen) en 420quater (schuldwitwassen) van het Wetboek van Strafrecht.

De verdachten zouden de criminele herkomst van het bedrag van € 280.000,- en de aangeschafte Bitcoins hebben verhuld of dit geldbedrag en deze Bitcoins hebben verworven terwijl ze wisten (of hadden moeten weten) dat dit van een misdrijf afkomstig was.

De verdediging heeft op diverse onderdelen vrijspraak bepleit. Een van de belangrijkste vragen die door de verdediging is gesteld, is hoe het verband tussen de malware TorRAT en het gestelde schadebedrag is vastgesteld.

Er zijn immers talloze soorten malware actief op het gebied van bankfraude. Er moet om die reden wel vaststaan dat het schadebedrag ook daadwerkelijk is veroorzaakt door TorRAT.

Leidinggeven aan een criminele organisatie

Daarnaast zijn de cliënten ook vervolgd voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. Deelneming aan een criminele organisatie staat omschreven in artikel 140 Wetboek van Strafrecht. Of dit bewezen kan worden hangt onder meer af van de vraag of sprake is van een organisatie, een oogmerk en daadwerkelijke deelneming.

Naast het verweer dat onvoldoende van deelneming kan worden gesproken heeft de verdediging ook bepleit dat van leidinggeven geen sprake was. Leidinggeven aan een criminele organisatie is een strafverhogende omstandigheid volgens artikel 140 lid 3 Wetboek van Strafrecht. Ook hiervan is vrijspraak bepleit.

Eis: forse gevangenisstraffen

Door de officier van justitie zijn forse gevangenisstraffen van 36 maanden geëist. Het openbaar ministerie verweet de verdachten naast de schade ook dat zij het vertrouwen in het betalingsverkeer en internetbankieren zouden hebben ondermijnd.

In verband met de complexiteit en de omvang van de zaak doet de rechtbank pas op 20 juli 2016 uitspraak.

Meer informatie? Neem contact op met een strafrecht advocaat van 3 Advocaten in Amersfoort.