Alcohol, drugs & geneesmiddelen

Het is verboden om een motorrijtuig te besturen onder invloed van middelen waarbij de grenswaarde wordt overschreden. Daarnaast is het verboden om een motorrijtuig te besturen onder invloed van een middel dat de rijvaardigheid kan verminderen, in die mate dat men niet meer tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht. Kortom, het rijden onder invloed van (teveel) alcohol, (teveel) drugs of (sommige) medicijnen is strafbaar op grond van Artikel 8 van de Wegenverkeerswet. De gevolgen van overtreding van deze bepaling kunnen groot zijn: zo kan een straf opgelegd worden in de vorm van een geldboete, werkstraf of zelfs gevangenisstraf en kan de overtreding gevolgen hebben voor uw rijbewijs: een tijdelijke rijontzegging of ongeldigverklaring van het rijbewijs kan het gevolg zijn.

Alcohol

De alcoholcontrole is wellicht het meest bekend. Van blaastest op straat, tot ademalcoholanalyse op het politiebureau of bloedonderzoek – bij van Doleweerd LAW weten we tot in detail welke regels van toepassing zijn. Zo kunnen wij u precies uitleggen of uw zaak volgens de regels is verlopen, of wat u kunt verwachten qua vervolgstappen van justitie èn CBR.

> Is uw rijbewijs ingevorderd? Kijk hier voor onze dienstverlening.

Drugs

Sinds de invoering van de speekseltest, is het aantal gevallen waarbij rijden onder invloed van drugs een rol speelt, enorm toegenomen. Daarbij zien wij in onze praktijk dat met name de samenloop van een strafrechtelijke maatregel en het CBR vaak in dit soort zaken voorkomt. Naar onze ervaring is het belangrijk om in het geval van rijden onder invloed van drugs, in een vroeg stadium een goede strategie neer te zetten. Daardoor hebben we al vaker goede resultaten behaald.

Geneesmiddelen

Een bijzondere categorie is het rijden onder invloed van geneesmiddelen. Sommige voorgeschreven medicatie komt in zowel de speekseltest als het daarop volgende bloedonderzoek naar voren als ware het (verboden) drugs. Juist deze zaken vereisen een individuele, specialistische aanpakt, waarbij ieder geval ander is en anders kan uitpakken. Die specialistische kennis heeft van Doleweerd LAW in huis: wij kunnen samen met u de zaak tot op de bodem uitzoeken.

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!